Őrimagyarósd Község Önkormányzata

9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.

TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Őrimagyarósdon

Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetése

Tájékoztatjuk az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy településünknek elkészült a település Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) véleményezési dokumentációja. Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé teszi a honlapon.

Tájékoztatom továbbá az érdekelteket arról is, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv  megalkotásának véleményezési szakaszában az Önkormányzat lakossági fórumot tart. A lakossági időpontjáról a megszokott módon értesülhetnek.

A Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban írásos javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat az érintett lakosság, a helyi civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak (és más partnerek) az alábbiak szerint:

papír alapon a polgármesternek címezve
e-mailben a jegyzo@oriszentpeter.hu címre küldött levélben
személyesen a lakossági fórumon.

A vélemények beérkezésének határideje a lakossági fórum utáni 8. nap.

Az egyeztetési anyagok megtekinthetők illetve letölthetőek itt:

ŐRIMAGYARÓSD EGYEZTETÉSI ANYAG

Galéria