Őrimagyarósd Község Önkormányzata

9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.

TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Őrimagyarósdon

Őrimagyarósd történelme

Őrimagyarósdot az Árpád-korban a határvédő őrök alapították.

1270-ben V. István király bocsátotta ki a „monorosdi” őrök kiváltságlevelét, mely jogaikat és kötelességeiket részletesen meghatározta.
Őrimagyarósd vára, erődítménye a török hódoltság idején keletkezett. A magyarósdi Darabos család saját nemesi udvarházát alakította át védelmi célból 1590 körül. A kúriát kettős védőárokkal látták el, amint a terepen ez ma is látható. A nyugati oldalon erős kaput állítottak, az északi fal mentén pedig egy bástyát emeletek. Az „aprólék végház” szerény fegyverzetét két tarack képezte, figyelmeztető lövések leadására szolgált.

magyarósdi őröket az 1270. évi oklevél említi először. A településen található a legnagyobb evangélikus templom, s itt van a legnagyobb evangélikus gyülekezet. A XV. században kastély volt a dombon, amit kettősárok vett körül, egyben erődítményként szolgált tarackkal, hírvivő mozsárral. Az 1664. évi török hadjárat során lett lerombolva. Kopjafa jelzi a helyét. A falu legmagasabb pontja történelmi emlékhely. Az emlékhely területét a Székelykapu, kilátótorony, emléktábla, szalonnasütő hely teszi látványossá.

Az Őrimagyarósd történelmi emlékhelyén álló Székelykapu

Darabos család kastélyát a 16. század végén kettős védőárokkal, bástyával és kapuval látták el. Kanizsa várának elvesztése (1600) után bekapcsolták a végvári rendszerbe. Húsz hajdút (gyalogos katonát) rendelt ide a haditanács, akiket elsősorban Magyarósdon és a környékről toboroztak. A 17. század első felében Darabos Gáspár, a falu földesura volt egyben a kastély kapitánya is. A kis erődítmény tarackkal, hírvivő mozsárral volt felszerelve. A magyarósdi hajdúk részt vettek a dunántúli főkapitány, Batthány Ádám vezette török elleni csatákban.

A magyarósdi kastély pusztulásának körülményei is pontosan megállapíthatók az írott forrásokból. Az 1664. évi török hadjárat során a magyarósdi hajdúkat a csákányi hídhoz vonták vissza, ide hozták a kastély két tarackját is. A magára hagyott magyarósdi kis erőd kiégett és rombadőlt. A Darabos család ugyanebben az időben Darabos Gáspár halálával férfiágon kihalt. A kastélyt többé nem építették újjá az új földesurak. Egy jövőbeni régészeti feltárás valószínűleg a 17. század végi állapotokat találná az őrimagyarósdi Kastély-dombon. A magyarósdi „aprólék végház” (így nevezte Darabos Gáspár a magyarósdi várat) régészeti feltárásának jelentőségét az adja, hogy az Őrségben és környékén nem találhatók várak, így a darabos-kastáély kivételesnek számít. Fontos továbbá, hogy későbbi ráépítkezések nem tették tönkre a lelőhelyet. Története is feldolgozottnak tekinthető, a kastély krónikája az őrségiek és hegyhátiak helytállását mutatja meg a török elleni honvédelem heroikus korszakában, a 17. században. Alkalmas a kastély helye a falun belüli festői fekvése és tájképi értékei alapján egy Őrségben a jövőben kiemelkedő jelentőségűnek tekinthető történelmi emlékhely kialakítására.

(Dr. Kiss Gábor régész, Benczik Gyula levéltáros)

Galéria