Őrimagyarósd Község Önkormányzata

9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.

TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Őrimagyarósdon

Nyertes pályázat!

Őrimagyarósd Község Önkormányzata az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság vezetője

2 9  7 3 5  5 5 0  F t ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t :

Költségcsökkentés  indoklása:

A védőnői eszközlistán szereplő Dcont ideal tesztcsík, kenetvételi pálca, tárgylemez, kenetvételi fixáló spray egyszer használható eszközök, melyek a felhívás 5.8 m) pontja alapján nem elszámolható költségnek minősülnek, valamint a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben sem szerepelnek. Ennek megfelelően szükséges a javasolt összköltség és a javasolt támogatás összegét csökkenteni bruttó 29.850 Ft-tal. A projekt javasolt összköltsége és a javasolt támogatás összege 29.735.550 Ft.

Galéria